Grensependlere og koronatesting

Grensependlere og koronatesting

Her er en viktig avklaring for grensependlere som lurer på om de må testes etter jobbpendling.

Halden kommune har vært i dialog med Helsedirektoratet for å få en klargjøring om grensependlere må testes eller ikke, da dette har vært tolket ulikt. Helsedirektoratet har igjen vært i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om dette.

Konklusjonen er at fullvaksinerte eller personer som har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste seks månedene og som grensependler mellom Norge og Sverige eller mellom Norge og Finland er unntatt testplikten ved ankomst, når grensepasseringen skyldes jobb eller skole.

- Ikke alle lover og regler er like tydelig på alle områder. Derfor har vi vært opptatt av å få en klargjøring av noe som betyr mye for mange i vårt distrikt. Jeg er glad for at nasjonale helsemyndigheter nå bekrefter at grensependlere som er fullvaksinert eller har vært gjennom covid-19 ikke har testplikt etter grensepassering som følge av jobb eller skole, sier ordfører Anne-Kari Holm i Halden kommune.

Her er Halden kommunes meny for koronainformasjon