Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Halden kommune setter kriseledelse

Halden kommune setter kriseledelse

Opprinnelig publisert på gammel nettside:  12.03.2020   12:25          Halden kommune har satt kriseledelse i forbindelse med koronaviruset. En rekke tiltak for å redusere fare for spredning av viruset iverksettes nå.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Etter å ha hatt jevnlige møter om koronasituasjonen med alle i kriseledelsen de siste 14 dagene, formaliserer vi nå at kriseledelsen settes. Ved å sette kriseledelse kan beslutninger tas raskere fordi kommunedirektøren da får økt myndighet. 

- Nå er vi i en situasjon som krever ekstraordinære tiltak. Da er det å sette kriseledelse en naturlig del av det. Ved å sette kriseledelse møtes vi oftere og vi koordinerer kommunens ledelse og våre aktiviteter bedre i en vanskelig situasjon der mye skjer raskt. Det å sette kriseledelse bidrar til at vi jobber helhetlig og så raskt vi kan til beste for alle i Halden, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune.  Halden kommune iverksetter nå en rekke tiltak for å begrense risikoen for spredning av smitte. 

Se opptak av kommunens pressekonferanse 12. mars 2020 (Halden Arbeiderblad)

- Vi følger situasjonen tett og vår vurdering er at Halden kommune dessverre må stenge ned en rekke av våre tilbud nå. Dette vil gå utover mange i Halden og vi forstår at det vil være vanskelig for mange. Vi ber likevel om forståelse for at dette er nødvendig for at ikke situasjonen skal bli verre. Foreløpig er det ingen smittede i Halden, men det er sannsynlig at det vil komme. Det er ikke bare sykdommen, men også det at folk vil bli satt i karantene som er krevende for samfunnet. Vi er bekymret for at mange av våre ansatte innen helse og andre kritiske funksjoner skal bli satt i karantene slik at det blir vanskelig å utføre disse oppgavene. Dersom smitteutbredelse og karantenetiltak kan ta lenger tid blir det enklere å håndtere situasjonen, enn om vi må håndtere mye samtidig. Derfor iverksetter vi mange tiltak i dag, sier kommuneoverlege Halvard Bø i Halden kommune.  

Følgende tiltak iverksettes nå: 

(Tiltakene varer ut mars eller til annen oppdatering blir gitt.)

 • Alle helseinstitusjoner stenger for ordinært besøk. Personer som må gjennomføre besøk i spesielle situasjoner, må kontakte institusjonen på forhånd for å avtale dette. Da vil spesielle tiltak for å hindre smittespredning kunne iverksettes.
 • Dagsenter for eldre og dagsenter for demens på Bergheim stenges.
 • Helsestasjonen prioriterer strengere hvilke konsultasjoner som skal gjennomføres. Svangerskapsomsorgen, de nyfødte (vekt og ammeveiledning) og vaksinering prioriteres.
 • Halden kommunes idrettsanlegg stenges for aktiviteter. Det betyr at idrettslag som benytter Remmen svømmehall, Halden ishall, kommunale gymsaler og idrettshaller må avlyse alle treninger og kamper. Også andre aktører som benytter disse anleggene må avlyse. Halden kommune oppfordrer eiere av andre idrettsanlegg til å iverksette tilsvarende tiltak. 
 • Halden kulturskole, Rockehuset og Domino stenger
 • Brygga kultursal stenges. Halden kommune anbefaler andre kulturaktører å vurdere lignende tiltak. 
 • Halden kommunes ansatte vil fremover prioritere arbeid med å håndtere denne situasjonen. Andre oppgaver kommunen vanligvis holder i vil bli nedprioritert. Publikum og samarbeidspartnere må være innstilt på at det vil ta lenger tid å få svar og beslutninger om aktiviteter som ikke har med koronasituasjonen eller kritisk drift å gjøre. 
 • Alle politiske møter avlyses, blant annet fordi administrasjonen ikke vil ha kapasitet til å fremme saker til behandling. Dersom det er politiske vedtak som må fattes, vil det gjøres av et ad-hoc-utvalg. 
 • Storgata 7 (kommunalavdeling teknisk) og Kemnerkontoret stenger for drop-in besøk. De er å treffe på telefon.
 • Servicesenteret på rådhuset er åpent, men driften endres slik at det blir mindre publikumskontakt.
 • Helsekontoret har redusert bemanning på telefonen for avtaler om vaksiner for voksne.
 • Halden kommunale pensjonskasse er stengt
 • Maurtua åpen barnehage er stengt
 • Halden kommunes skoler og barnehager vil fortsatt være i drift inntil videre. Vi avlyser skolens svømmeopplæring. Vi kutter ut arrangementer der mange er samlet og vi strammer inn på møtevirksomhet. Samtidig har Halden kommune startet planleggingen for en situasjon der det kan bli nødvendig å også stenge skoler og barnehager. 

 - Vi følger situasjonen nasjonalt og i nabolandene særlig tett med tanke på skoler og barnehager. Det er slik at det å stenge skoler og barnehager gir andre utfordringer fordi mange foresatte da må være hjemme fra sine jobber. Det igjen kan gi utfordringer i helsevesen og andre kritiske roller i næringsliv og offentlig drift. Dette må vi ta med i betraktningen. Samtidig er det slik at ved å iverksette alle disse andre tiltakene i samfunnet kan vi holde skoler og barnehager åpent lenger, sier ordfører Anne-Kari Holm.

- Vi er i en vanskelig situasjon, men vi gjør tiltak for å redusere fare. Det er viktig nå at alle i Halden innser at dette er en dugnad som alle må være med på, sier ordfører Anne-Kari Holm.