Hjemmeskole før jul

Hjemmeskole før jul

Det blir hjemmeskole for elevene ved Halden kommunes skoler de to siste dagene før juleferien 2021. Samtidig blir det alternativer for dem som trenger det. 

Situasjonen i Haldenskolen

Nå er situasjonen i Haldenskolen presset. Mange ansatte er hjemme som følge av sykdom eller karantene. Ved flere skoler er dette utfordrende allerede. I en tid med økende smittespredning har vi forståelig nok mange ansatte og foresatte som er bekymret for smitte og karantene rett før jul. Kommuneoverlegen vurderer smittesituasjonen i Halden som krevende.

Kommunalavdeling undervisning og oppvekst har drøftet skolesituasjonen med kommuneoverlegen.

Vi må forholde oss til at barn under 18 år som defineres som «øvrige nærkontakter» ikke skal i karantene, men er anbefalt å gjennomføre flere tester. Samtidig skal voksne nærkontakter i karantene når det er smitte i skolen. Dette kombinert med høyt sykefravær og innføring av gult nivå medfører at det er utfordrende for skolene å ha tilstrekkelig bemanning.

 Det er mangel på hurtigtester og kommunens apparat som jobber med testing og smittesporing er svært presset. Nylig er det innført nye og strengere koronatiltak i Norge, men det tar omtrent to uker før det blir klart om disse tiltakene vil ha tilstrekkelig effekt på smitteutviklingen.

Hjemmeskole

På bakgrunn av denne situasjonen, har kommunalavdeling undervisning og oppvekst sammen med kommuneoverlegen bestemt at det blir digital hjemmeskole de to siste dagene før jul. Dette gjelder for elevene i 1. – 10. trinn ved alle kommunale skoler i Halden. Elevene skal altså ikke møte på skolen mandag 20. og tirsdag 21. desember, men de skal følge et digitalt undervisningstilbud hjemmefra. Dette gjelder på alle trinn. Det praktiske rundt undervisningsopplegget vil den enkelte skole informere om.

Disse kan være på skolen

  • SFO vil ha åpent som normalt.
  • Sårbare barn vil kunne være på skolen som vanlig.
  • Barn av foresatte i samfunnskritiske jobber vil kunne være på skolen som vanlig.

Også andre foresatte kan oppleve det vanskelig å gjennomføre hjemmeskole på grunn av jobbsituasjon eller annet. Det er særlig naturlig når informasjonen om dette kommer tett på julen. Derfor vil vi finne praktiske løsninger der det er behov.

Den enkelte skole vil i dialog med hjemmene få avklart hvilke barn som har behov for å være fysisk på skolen. Skolene vil sende hjem et enkelt skjema som foresatte skal bruke til å gi tilbakemelding.

Denne informasjonen vil også bli distribuert til foresatte gjennom skolenes ordinære informasjonskanaler.