Innfører strengere nasjonale tiltak

Innfører strengere nasjonale tiltak

Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. Her er oversikten.

Her er regjeringens pressemelding med full oversikt over tiltakene som kommer.

Listen med tiltak ligger nederst i pressemeldingen.

Dette er noen av områdene som berøres:

Det blir strengere regler for arrangementer og uteliv for voksne, i kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. Det innføres skjenkestopp over hele landet.

Alle barne- og ungdomsskoler og barnehager skal drives på gult nivå fra senest torsdag 16. desember. Videregående skoler og voksenopplæring skal ha rødt nivå. Skoler og barnehager må sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå.

Universiteter, høyskoler og fagskoler må tilrettelegge for digital undervisning.