Koronatesting for bedrifter

Koronatesting for bedrifter

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 30.10.2020 10:37

Teststasjonene ved Svinesund og Os opplever at en del bedrifter har fritatt sine ansatte for testing i nese. Med slikt fritak kan man ikke testes ved Halden kommunes teststasjoner. 

- Halden kommune har forståelse for at testrutinene er svært belastende for grensependlerne som testes ofte. Å gi et generelt fritak fra koronatest i nese har likevel ikke medisinsk faglig støtte, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund. 

Følger FHIs anbefaling

FHI anbefaler at teststasjonene i Norge tar prøve av både nese og svelg. Prøvetaking av kun svelg er kun aktuelt for enkeltpersoner der dyp neseprøve er svært vanskelig å gjennomføre.

I følge FHI kan det ikke gis et generelt fritak fra dyp neseprøve, da det er i nesesvelget virusmengden antas å være størst. Riktig prøvetakingsteknikk er avgjørende for å få et korrekt prøveresultat.

Bedriftene ansvarlig

I følge covid-19-forskriften er det bedriftene selv som er ansvarlig for organisering og finansiering av testingen.

- Halden kommune ønsker fortsatt å tilby bedriftene testing, men kun så lenge anbefalt testmetode kan gjennomføres. Bedrifter som fritar sine ansatte fra dyp neseprøve, vil dermed bli henvist til å gjennomføre testingen et annet sted, sier kommuneoverlegen.

Oppdatering

Grunnet en rekke spørsmål på kommunens Facebook etter at denne meldingen ble publisert, vil vi presisere følgende: 

Vi er kjent med informasjonen fra FHI om ulike metoder for testing. Når vi nå har gitt en presisering om hva slags metoder vi kan tilby grensependlere, er ikke det noe vi har funnet på selv. Dette er konklusjonen etter å ha drøftet dette direkte med Folkehelseinstituttet. Selv om det finnes flere metoder for testing slik FHI skriver på sine nettsider, så er Folkehelseinstituttet tydelig overfor Halden kommune på at det å gi generelt fritak fra test i hals og nese ikke er noe vi kan praktisere. 

Også i Halden gjennomføres fra tid til annen enklere testing, men det skjer etter individuelle vurderinger. For eksempel kan det være små barn eller andre personer som av ulike årsaker ikke kan testes i nesen. Da gjør vi heller ikke det. Å gi et generelt fritak til friske, voksne mennesker kan vi ifølge FHI ikke gjøre. Det er det Halden kommune forholder seg til.