Nå må grensependlere vente på Svinesund

Nå må grensependlere vente på Svinesund

Fra fredag må alle som kommer fra utlandet, vente på svar på Svinesund etter utført koronatest. Trafikken ventes å øke markant når flere kan reise til Sverige. Kjøremønsteret for teststasjonene på Svinesund endres for å gi best mulig trafikkflyt.

Regjeringen kunngjorde onsdag at fullvaksinerte nordmenn og de som har hatt covid-19 siste seks måneder, vil kunne reise til utlandet allerede denne helgen uten krav om karantene ved hjemkomst til Norge dersom de tar gratis test på grensen og kan dokumentere vaksine eller gjennomgått sykdom. Dette vil påvirke aktiviteten på Svinesund og endringer trer derfor i kraft raskt.

- Vi forventer en kraftig økning i trafikken på Svinesund fra helgen, som følge av de endringene som nå innføres. Det må folk som planlegger Sverigetur være forberedt på. En konsekvens av dette er at vi innfører endringer på Svinesund internasjonale testsenter noe tidligere enn vi ellers ville ha gjort. Vi endrer kjøremønster og venterutiner allerede fra fredag for å være forberedt på økt trafikk, sier leder for Svinesund internasjonale testsenter Jostein Stø i Halden kommune.

Grensependlere må vente

Det har lenge vært meningen fra statlige myndigheter at grensependlere som tar sin ukentlige koronatest, skal vente på stedet til testresultatet har blitt klart slik som andre må gjøre. Det har til nå ikke vært praksis på Svinesund, grunnet manglende fysisk plass til å holde igjen så mange bilister.

Nå er Svinesund testsenter utvidet ytterligere og det er tilrettelagt en stor parkeringsplass der biler kan vente etter testing. Allerede fra fredag vil alle som testes på Svinesund internasjonale testsenter måtte vente til svaret er klart.

- Vi hadde planlagt å gi grensependlerne noe mer forvarsel før vi innfører denne ventingen, men grunnet at endringene i regelverket kommer med svært kort varsel, blir det krav om at alle som testes på Svinesund internasjonale testsenter fra og med fredag 11. juni må vente på stedet til testsvaret er klart, sier Jostein Stø.

Norske dagpendlere som har benyttet gamlebrua over Svinesund til nå, kan fortsette å gjøre det på dager de ikke skal testes. På dager da de skal testes ved det det internasjonale testsenteret, bør man benytte den nye Svinesundsbroa for å komme inn i riktig innkjøring til testområdet.

Nordmenn som grensependler har en mulighet til å unngå venting på Svinesund, og det er å bestille sine ukentlige koronatester ved sitt lokale testsenter i egen hjemkommune.

Endret kjøremønster internasjonal teststasjon

Fra fredag 11. juni vil alle som kommer til teststasjonene på Svinesund se at kjøremønsteret i området er endret i forhold til hvordan det har vært til nå.

Det internasjonale testsenteret på Svinesund har til nå hatt to innkjøringer. Fra fredag stenger innkjøringen fra Sponvikaveien. Dermed vil det kun være innkjøring til det internasjonale testsenteret via bro fra tollstasjonen. Det gjøres unntak for busser som trenger noe mer plass.

Det vil være skiltet til ny ventesone for innreisende over grensen som er etablert i etterkant av testbyggene.

Endret kjøremønster lokal teststasjon

Halden kommunes lokale testsenter er lokalisert på samme område som det internasjonale testsenteret, men i eget bygg. Til nå har disse to sentrene hatt felles innkjøring. Dette endres fra fredag for å gi et tydeligere og enklere kjøremønster som skal øke trafikkflyten.

Haldens lokale testsenter vil da få egen innkjøring. Denne innkjøringen blir fra Sponvikaveien i den enden av testområdet som er nærmest fylkesvei 118 (gamle E6) – lengst unna tollstasjonen. Innkjøringen vil bli skiltet.

Skal du til Sverige?

Når nye regler åpner Sverige for flere, er det viktig at reisende til Sverige er bevisst på å registrere seg i EntryNorway før utreise.

Spørsmål om nasjonale løsninger som karantenepass og nye regler for grensepasseringer, bør rettes til nasjonal informasjonstelefon om korona som har nummer 815 55 015 Der finnes veiledere som kan svare på flere ulike språk. Ringer du fra utlandet, må du ringe +47 21 89 80 42. 

Her finner du Halden kommunes hovedmeny for all koronainfo