Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Nye koronatiltak - vurderer trafikklys

Nye koronatiltak - vurderer trafikklys

Regjeringen har innført flere lettelser i de nasjonale koronatiltakene. Du finner oversikten her. Om det også blir endring av trafikklysnivå i grunnskole og barnehage, besluttes senere.

Vår faste side om koronatiltak er oppdatert med nye lenker til informasjon om de nye nasjonale reglene og anbefalingene.

Her finner du vår oversikt over reglene.

Skoler og barnehager vurderes

Trafikklysmodellen beholdes i barnehager og skoler, men regjeringen opphever det forskriftsfestede nasjonale gule og røde tiltaksnivået som ble innført før jul.

Barnehager og skoler skal fortsatt drive smittevernfaglig forsvarlig, noe som betyr minimum grønt nivå. Regjeringen ber kommunene om å vurdere utviklingen i smittesituasjonen lokalt og å justere tiltaksnivået deretter. De kan ta i bruk grønt, gult eller rødt nivå i trafikklysmodellen.

- Vi har bestemt at Halden videregående skole, der mange er vaksinert, kan gå til grønt nivå fra mandag. Vi har foreløpig ikke bestemt hvilket trafikklysnivå som skal gjelde framover i grunnskolen og barnehagene i Halden. Vi må bruke fredagen til å gjøre grundige vurderinger av hva som er riktig for Halden, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund i Halden kommune.

- Vi ønsker innspill fra skoler, barnehager og deres tillitsvalgte for å sikre at de praktiske erfaringene med trafikklysmodellen, er kjent for dem som skal ta en beslutning. Derfor kommer vil til å legge til rette for at skoler og barnehager kan få gitt sine innspill før trafikklysets farge bestemmes, sier direktør undervisning og oppvekst Kent-Arne Andreassen i Halden kommune.

I løpet av fredagen skal Halden kommune ha dialog med nabokommuner om dette. Det skal også gjennomføres et møte med FHI fredag ettermiddag og innspill skal mottas fra skoler og barnehager. Beslutningen vil trolig bli tatt i begynnelsen av neste uke. Inntil en beslutning er tatt fortsetter barnehager og skoler med gult nivå.

Kan bli gradvis endring

Det kan bli aktuelt å endre trafikklyset gradvis i skolen. Halden kommune er i ferd med å innføre jevnlig testing av alle elever og ansatte ved barneskoler og ungdomsskoler.

Les egen pressemelding om innføring av jevnlig testing i skolene her.Dette systemet er i gang på noen skoler og vil bli startet opp på flere skoler om kort tid.– Det kan tenkes at en eventuell endring av trafikklysnivå i skolen bør vurderes opp mot om den enkelte skole har iverksatt jevnlig testing eller ikke. Dette må vi vurdere grundigere før vi tar en beslutning tidlig i neste uke, sier kommuneoverlegen.

 Her er Halden kommunes hovedmeny for all koronainformasjon.