Økt smitte avdekket på grensen

Økt smitte avdekket på grensen

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 03.11.2020 20:32

Selv om testsenteret på Svinesund skal legges ned, er det fortsatt stor aktivitet der. De siste ukene har det vært en vesentlig økning i antall positive koronatester på grensen.

Regjeringen har bestemt at koronatestingen på grensen skal avvikles. Det betyr at teststasjonen Halden kommune driver på Svinesund skal legges ned om ikke så lenge, men fram til 15. november vil det være drift som normalt. Nå erfarer Halden kommune en økning i smittetilfellene som avdekkes der. 

- Det har lenge vært relativt lave smittetall som har blitt avdekket på Svinesund, men de siste par ukene ser vi at antall positive tester har økt vesentlig, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund i Halden kommune.

Kraftig økning

I mange uker var det beskjedne 0-5 positive tester i uka ved Svinesund. For to uker siden (uke 43) ble det avdekket 9 positive tester. I forrige uke (uke 44) hadde 19 av de som ble testet koronasmitte. Den uken ble det gjennomført 1375 koronatester ved teststasjonen på Svinesund. 

Denne uken (uke 45) har bare så vidt begynt og tallene er allerede høyere enn tall vi så for hele uker for en tid tilbake. På mandag 2. november ble det påvist 8 positive koronaprøver på Svinesund. 

- Vi registrerer reiseplaner og kontaktinformasjon for alle som tar en koronatest på Svinesund. De kjører videre rett etter at testen er gjennomført slik det har vært praktisert hele tiden, men når en test viser koronasmitte så tar vi kontakt med kommunen der den smittede oppholder seg. På den måten sikrer vi at smittesporere andre steder i landet utfører nødvendig oppfølging for å begrense videre smittespredning, sier kommuneoverlegen.

De aller fleste som tester seg på Svinesund er arbeidere. Disse vil fra 16. november henvises til å gjennomføre testingen i arbeids- eller bostedskommunen. 

Positive prøver fra Svinesund fordelt på uker

 

​Ukenummer: ​Antall positive covid19-prøver på Svinesund:
​35 ​0
​36 ​0
​37 ​2
​38 ​0
​39 ​3
​40 ​0
​41 ​5
​42 ​1
​43 ​9
​44 ​19

 

Mange fra Polen

Det er særlig et land som skiller seg ut når det gjelder antall positive koronatilfeller avdekket ved Svinesund teststasjon. Av de 47 positive testene som er påvist på Svinesund gjelder 30 tilfeller personer fra Polen. Deretter kommer Sverige med 7 tilfeller og Slovenia med 4. 
 

Økningen i positive tester ved Svinesund teststasjon gir et bilde på hvor krevende situasjonen er i store deler av Europa. Med de siste endringene i covid-19-forskriften 31. oktober, har ikke lenger arbeidere som ankommer fra områder med særlig høyt smittenivå unntak fra karanteneplikten. Disse skal i 10 dagers karantene selv om de tester negativt ved ankomst.

Grensependlere som testes ukentlig skal imidlertid fortsette med dette uten innføring av karantene. Hittil har fem grensependlere testet positivt ved Svinesund teststasjon. 

Positive prøver fra Svinesund fordelt på land

 

​Land:  ​Antall positive prøver:
​Polen ​30
​Sverige ​7
​Slovenia ​4
​Slovakia ​2
​Litauen ​2
​Ukraina ​1
​Danmark ​1