Stenger testsenter på Svinesund

Stenger testsenter på Svinesund

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 16.10.2020 16:40

Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt å avvikle koronasenteret Halden kommune driver på Svinesund. Også andre testsenter ved grenseoverganger avvikles.

Halden kommune startet et eget testsenter på Svinesund 25. august, etter bestilling fra Helsedirektoratet. Hensikten med senteret har vært å tilby frivillig koronatest til alle bilister som krysser grensen inn til Norge over Svinesund. 

Nå har Helsedirektoratet orientert Halden kommune om at ordningen med koronatestsentre langs veipasseringer i Sør-Norge skal avvikles. Det betyr at teststasjonen på Svinesund i Halden kommune, samt teststasjoner i Marker og Eidskog legges ned. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har tatt denne beslutningen etter råd fra Helsedirektoratet.

- Basert på erfaringene til nå mener Helsedirektoratet at koronatestsentre langs veipasseringer er et lite treffsikkert tiltak for å oppnå reduksjon av importsmitten. Viktige momenter i vurderingen er andelen innreisende som lar seg teste, andelen positive av disse og mulighetene til å spisse tilbudet mot grupper som har økt risiko for smitte, skriver Helsedirektoratet i et brev til Halden kommune.

Tok nasjonalt ansvar

- Halden kommune tok nasjonalt ansvar da Helsedirektoratet tidligere i høst ønsket å etablere slike teststasjoner. Som en av svært få kommuner i Norge etablerte vi et slikt nasjonalt senter samtidig som vi håndterte den lokale koronasituasjonen. Det var krevende, men Halden leverte og jeg er imponert over innsatsen fra våre ansatte som fikk til dette på rekordtid. Jeg er også svært takknemlig overfor for de ansatte som har bemannet senteret på Svinesund disse månedene og jeg tenker på dem i dag, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune. 

- Helsedirektoratet ønsker å takke kommunene for innsatsen med å etablere og drifte koronatestsentrene ved grensen. Det har blitt vist stor fleksibilitet og vilje til å løse oppdraget på best mulig måte, skriver Helsedirektoratet.

Ansatte mister jobb

Da Halden kommune fikk dette oppdraget, måtte kommunen søke etter nye folk til å bemanne senteret. Disse ble ansatt og gitt opplæring i rekordfart. Totalt har 21 personer hatt midlertidige engasjementer i forbindelse med driften av senteret på Svinesund. Ansatte og tillitsvalgte er nå orientert om beslutningen. 

- Vi tar til etterretning at nasjonale myndigheter nå ikke mener det er behov for dette senteret og vil avvikle i tråd med beslutningen. Dette har vi orientert våre ansatte om kort nå i dag og jeg har stor forståelse for at dette er en trist nyhet for de som hadde ventet at denne jobben ville vare lenger. Halden kommune vil selvsagt sørge for at de ansattes rettigheter ivaretas i denne situasjonen og vi vil i løpet av den nærmeste tiden gi de berørte ansatte mer informasjon, sier kommunedirektøren. 

Stenger 15. november

Siste dag for drift ved testsenteret på Svinesund vil trolig være 15. november. 

I det siste har Halden kommune også tilbudt arbeidsgivere å tilrettelegge testing på Svinesund av jobbpendlere fra Sverige som må testes hyppig. Når senteret på Svinesund stenger, må også slik testing gjennomføres i den kommunen der den enkelte bor eller jobber. Det er arbeidsgivers ansvar å ivareta dette. 

Ved Svinesund testsenter er det i perioden 25. august til 15. oktober gjennomført 6018 koronatester. 14 av disse personene har testet positivt for koronaviruset.