Strengere karanteneregler

Strengere karanteneregler

Med regjeringens innstramming av karantenereglene, vil flere kunne bli pålagt karantene. – Det er en endring vi ønsker velkommen, fordi det vil gjøre det mulig for oss å bremse smittespredningen, sier kommuneoverlegen.

Da omikronvarianten ble oppdaget i Norge, ble det innført egne strengere regler om isolasjon og karantene for nærkontakter av bekreftede eller mistenkte omikrontilfeller for å bremse smittespredningen. Nå innføres like regler for isolasjon og karantene uavhengig av virustype.

– Det er svært krevende å håndtere parallelle regler i smittesporingen, og med stadig økende forekomst av omikronvarianten blir dette også mindre hensiktsmessig. Vi innfører derfor nå felles isolasjons- og karanteneregler uavhengig av virusvariant, etter anbefaling fra fagmyndighetene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding fra regjeringen 13. desember.

Dette er det viktigste om karantenereglene ved smittetilfeller:

  • Det blir karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut med PCR-test etter sju dager.
  • Øvrige nærkontakter kan teste seg ut med PCR-test etter tre dager, men må fortsatt være i fritidskarantene til de har fått negativ PCR-test etter sju dager.
  • Samfunnskritisk personell fritas for karanteneplikt i arbeidstiden hvis de tester negativt med hurtigtest ved arbeidsdagens start. På fritiden må de være i karantene.

 Smittekarantene gjelder ikke for følgende personer:

  1. De som har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3 måneder etter prøvedato
  2. De som har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til den smittede må i tillegg testes daglig med antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten
  3. De som er under 18 år og ikke husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede.

Karantene og isolasjon - spørsmål og svar (regjeringen.no)

- Verktøykassa vår har ikke inneholdt like mye i høst som den gjorde tidligere i pandemien. Det er krevende å bli pålagt karantene, og spesielt nå i julen. Det er imidlertid avgjørende at vi nå får bremset smitten, og vi vet av erfaring at karantene er et verktøy som fungerer. Når karanteneplikten nå gjeninnføres, så vil smittekjedene oftere stoppe i husstanden, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund.

Her er Halden kommunes meny for koronainformasjon