Vaksinering av ansatte i barnehager og skoler

Vaksinering av ansatte i barnehager og skoler

I romjula tilbys ansatte i skoler og barnehager 3. dose med koronavaksine. Se tider og praktisk info her. Desember 2021.

Halden kommunes vaksinasjonssenter har satt av to hele dager i romjulen for å vaksinere flest mulig ansatte i skoler og barnehager med tredje dose. Dette er i tråd med regjeringens ønske om at disse gruppene bør prioriteres nå.

- Ansatte i skoler og barnehager er blant dem som har hatt tettest kontakt med mange mennesker gjennom hele pandemien. Det er vanskelig å unngå mange nærkontakter når du jobber med barn og unge. Jeg er derfor veldig glad for at vi nå får muligheten til å prioritere disse i køen for tredje vaksinedose. Dermed vil mange kunne begynne på jobb igjen etter nyttår med litt færre bekymringer enn de hadde før jul, sier direktør undervisning og oppvekst Kent-Arne Andreassen i Halden kommune.

Det er tirsdag 28. og onsdag 29. desember at ansatte i skoler og barnehager får tilbud om vaksinering uten timebestilling. Tilbudet gjelder for de som trenger 3. vaksinedose.

Må ha gått 4,5 måneder

Det må ha gått minst 4,5 måneder fra man fikk 2. dose før man kan få 3. dose.

Ansatte i skoler og barnehager hadde tilbud om drop-in for 2. dose 10. og 11. august. Personer som benyttet seg av det dropin-tilbudet har ventet akkurat så lenge at de kan benytte seg av vaksinasjonstilbudet i romjula. Personer som fikk 2. dose før 10. august, kan selvsagt også benytte seg av dette tilbudet. Personer som fikk 2. dose på et senere tidspunkt må derimot vente til det har gått 4,5 måneder og så bestille time for vaksinering selv.

- Vi er nøye med å overholde dette, da intervallet på 4,5 måneder er fastsatt ut fra kunnskap om hva som gir best effekt av den tredje dosen. Det er ikke vår bemanning eller lagerbeholdning som påvirker denne regelen. Det handler bare om hvor godt vaksinen skal virke for den enkelte, sier vaksinekoordinator Halvard Bø i Halden kommune.
 

Fakta om drop-in for skoler og barnehager

Tid:

 • Tirsdag 28. desember 08.30-11.30 og 12.00-15.30
 • Onsdag 29. desember 08.30-11.30 og 12.00-15.30

Sted: Vaksinasjonssenteret, Svinesundsveien 336

Følgende kan benytte dette tilbudet:

 • Ansatte i alle barnehager, grunnskolen eller videregående skole i Halden - uavhengig av bostedskommune. Dette gjelder både private, kommunale og fylkeskommunale barnehager/skoler.
 • Ansatte ved Halden kommunale kompetansesenter (HKK)
 • Ansatte ved Familiens hus som har mye av sin jobb i barnehager/skoler (bl.a. PPT og Læringsmiljøteamet)
 • Personer med bostedsadresse i Halden som har fått 1. og 2. dose i Halden og som arbeider i barnehager, grunnskole eller videregående skole i annen kommune.  

Dette må du huske: 

 • Tilbudet gjelder 3. vaksinedose. Det må ha gått minimum 4,5 måneder siden du fikk andre vaksinedose.
 • Det er ikke mulig å bestille time på disse to dagene. Personer tilbudet gjelder for må møte opp til anbefalt oppmøtetid og vente i kø. Se egen oversikt for anbefalt oppmøtetid per barnehage/skole.
 • Du må regne med relativt lang ventetid. Køen vil være utendørs og det er kaldt. Husk å kle deg for å være ute lenge i vinterværet.
 • Eventuelt fravær fra jobb må du selv avklare med din leder.
 • Er du ansatt i skole eller barnehage og ikke har mulighet til vaksinering disse to dagene, må du bestille time gjennom koronavaksinekontoret på tlf. 989 04 425.
 • Ansatte i høgskoler/universitet kan ikke benytte dette tilbudet. 

Oppmøtetid

I august var det tidvis lange køer, men da var det sommertemperatur ute. Nå er det vinter og kaldt. For å redusere ventetid i kulda, har vi laget en timeplan for når ansatte ved de ulike barnehagene og skolene i Halden bør møte opp. Du må ikke komme ved starten av din oppmøtetid, men i løpet av tidsrommet som gjelder din arbeidsplass. Spre dere gjerne utover!

Personer som absolutt ikke kan benytte anbefalt oppmøtetid, kan likevel komme på annet tidspunkt i åpningstiden de to dagene. Husk at jo flere som følger anbefalt oppmøtetid, desto kortere kø blir det.

Ansatte ved Halden VGS og enkeltpersoner som ikke er del av tabellen, velger selv når de vil benytte tilbudet.

Anbefalt oppmøtetid - skoler:

Tirsdag 28. desember

Fra 08:30-11:30:
Prestebakke
Kongeveien
Tistedal

Fra 12:00-15:30:
Gimle
Hjortsberg
Berg

Onsdag 29. desember

Fra 08:30-11:30:
Os
Strupe
HKK
Halden Montessoriskole

Fra 12:00-15:30:
Risum
Rødsberg
Låby

Anbefalt oppmøtetid - barnehager:

Tirsdag 28. desember

Fra 08:30-11:30
Asak
Alfheim
Berg
Bergknatten
Bjørklund
Bollerød
Brekkerød
Espira
Festningsgata
Halden Montessoribarnehage

Fra 12:00-15:30
Høvleriet
Harekas
Heidis familiebarnehage
Hovsveien
Isebakke
Karrestad
Læringsverkstedet Rødsveien
Læringsverkstedet DoReMi

Onsdag 29. desember

Fra 08:30-11:30
Lysløypa
Nordby
Tryggheim
Prestebakke
Risum familiebarnehage
Rokke
Solbakken
Skogkanten
Solbakkeparken

Fra 12:00-15:30
Spretten
Stenrød
Stangeløkka
Trolltangen
Ynglingen
Åkerholmen

For annen informasjon om vaksinering i Halden - se her!