Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Vil teste skoleelever to ganger i uka

Vil teste skoleelever to ganger i uka

Halden kommune innfører nå en endring i testrutinene ved skolene for å avdekke smitte tidligere og for å gjøre situasjonen mer oversiktlig for hjem og skole.

Halden kommune har startet jevnlig testing av elever og ansatte ved noen utvalgte skoler. I tiden fremover vil dette bli innført ved alle barne- og ungdomsskoler i Halden. Flere skoler har hatt mange smittede i det siste. Dette har ført til mye arbeid og en krevende situasjon. En overgang til mer jevnlig testing vil gjøre situasjonen enklere for mange.

- Når det blir mange smittede elever, blir det svært krevende for skolen å holde oversikt over hvilke elever som skal testes på hvilke dager. Informasjonen om hvem som skal testes og når de skal testes må deretter ut i riktige kanaler. Dette er en krevende jobb for både skoleledelse og smittesporere når det blir mye smitte på en skole. Ikke minst er dette også krevende for den enkelte familie. Når vi nå har fått bedre tilgang på hurtigtester, er det naturlig å gjøre en endring som bidrar til en enklere hverdag og en mer oversiktlig situasjon, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund i Halden kommune.

To ganger i uka

Alle elever og ansatte ved Haldens barneskoler og ungdomsskoler anbefales å gjennomføre jevnlige koronatester to ganger i uka.

  • Testene skal tas hjemme før skolestart på mandag og før skolestart på torsdag. Det er best om testen tas på morgenen, men om det er mest hensiktsmessig så kan testen utføres kvelden før.
  • De som har hatt Covid-19 siste tre måneder og de som er vaksinert med 3. dose for mer enn 1 uke siden er unntatt anbefalingen.
  • Elever og ansatte vil få utlevert gratis koronatester på skolen.
  • Dette testsystemet gjelder inntil videre. Det er ikke satt en sluttdato, men testbehovet vurderes opp mot smittesituasjonen fortløpende.

Hvordan gjennomføre test?

Testen er enkel å gjennomføre og testsettet inneholder alt du trenger av utstyr.

Se instruksjonsvideo og bruksanvisning her.

Hvis testen er negativ:

Hvis testen er negativ (altså at du ikke har fått påvist korona), kan du dra på skole og leve som normalt. Eleven anbefales å fortsette med jevnlig testing.

Hvis testen er positiv:

Hvis testen er positiv (altså at du har fått påvist korona) må du gjøre følgende:

Mange fordeler

Ved å innføre anbefaling om fast testing to dager i uka oppnås flere viktige ting. Blant annet effektiviserer det hverdagen for mange. I tillegg vil det gi mulighet til å vurdere overgang til grønt nivå i skolens trafikklysmodell.

- Det blir enklere for familiene å få faste dager i stedet for å forholde seg til ulike datoer. Skolens ledelse og ansatte kan bruke tiden sin på skole og ikke til å formidle testdatoer. Smittesporere vil kunne bruke mer av sin tid til å veilede dem som er smittet, i stedet for å bruke tid på å informere skolene om stadig nye datoer, sier Gjøsund.

Jevnlig testing i skolen kan også gi en positiv effekt på smitteutviklingen.

- Dette vil gi oss bedre oversikt over smittesituasjonen. Vi vil sannsynligvis oppdage mer av smitten i skolen på et tidligere tidspunkt. Dermed vil vi trolig også kunne begrense noe av smittespredningen, sier kommuneoverlegen.

Her er Halden kommunes hovedmeny for all koronainformasjon.