Koronatiltak

Koronatiltak

På denne siden gir vi deg alltid oversikt over de koronareglene som gjelder nå. 

  • Lokale regler og anbefalinger kan komme i tillegg til eventuelle nasjonale og regionale regler og anbefalinger. Du må alltid føye deg etter de strengeste reglene, enten disse er lokale, regionale eller nasjonale. 
  • Beredskapsnivå i barnehager og skoler kan besluttes lokalt om nødvendig. Også besøksregler for kommunens egne institusjoner besluttes av kommunen ved behov. 
  • Det er straffbart å bryte regler som er forskriftsfestet.

1. Nasjonale regler og anbefalinger

Regjeringen har fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til testing og isolasjon ved sykdom. Klikk på den blå knappen for å se informasjon fra regjeringen.

 Om koronasituasjonen (regjeringen.no)

Oppdaterte anbefalinger

Anbefalingene om covid-19 som nå gjelder er:

  • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.
  • Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn.
  • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.
  • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk.
  • Du trenger ikke registrere positive selvtester hos kommunen.

Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19.

Regler om innreise til Norge

Her er Halden kommunes samleside med alt av koronainformasjon