For smittede

For smittede

På denne siden har vi samlet informasjon om gjeldende regler for Covid-19.

Regjeringen har fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand, testing og plikt til isolasjon ved sykdom.

  • Hold deg hjemme hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer og føler deg syk. 
  • Du trenger ikke teste deg.
  • Du trenger ikke være hjemme fire dager ved covid-19. 
  • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp. 
  • Om du tester deg er rådene ved positiv og negativ test de samme; hold deg hjemme om du føler deg syk.

Anbefalinger fra Helsenorge

Er du i risikogruppen og får symptomer på korona, bør du ta en selvtest. Hvis selvtesten er positiv, ta kontakt med lege. Legen vil gjøre en helhetsvurdering basert på alder, tid siden forrige vaksinedose, samt øvrige risikofaktorer for å avgjøre om det er aktuelt å behandle med Paxlovid.

Behandling av covid-19 for de med høy risiko

Kontakt med fastlegen

Noen smittede har ingen eller milde symptomer, mens andre er mer syke. Det er fastlegen som skal vurdere om det er behov for legeundersøkelse og behandling. Det er også fastlegen som bistår med sykmelding ved behov.

Ved ingen eller milde symptomer er det ikke nødvendig å kontakte fastlegen, men hvis den smittede har kraftigere symptomer skal det være lav terskel for å kontakte fastlegen på dagtid og legevakten på kveld, natt og helg.

Her er Halden kommunes hovedmeny for all koronainformasjon.