Koronainformasjon på andre språk

Koronainformasjon på andre språk

Her finner du informasjonsmateriell om koronaviruset på andre språk. (Information about the corona virus in other languages.)

Halden kommune oppfordrer alle personer og organisasjoner i Halden som er i kontakt med personer som ikke kan norsk, om å bruke det dere finner av informasjonsmateriell som vi gjør tilgjengelig på denne nettsiden.

Koronaplakat fra Halden frivilligsentral Halden frivilligsentral

Informasjon fra nasjonale helsemyndigheter

På helsenorge.no finner du snarveier til brosjyrer, videoer og plakater om korona på mange språk fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) finner du enda flere kilder til flerspråklig informasjon.

Information about corona virus in other languages (Helsenorge.no)

Informasjon fra Halden frivilligsentral

Halden frivilligsentral har gjort en viktig jobb med å lage informasjonsmateriell på mange ulike språk. I tillegg har de lokale smittevernambassadører som gjør viktig informasjon kjent i Haldens fremmedspråklige miljøer. 

Frivilligsentralen har blant annet laget plakater og roll-ups på en rekke språk som vi oppfordrer til å bruke der det er behov for koronainformasjon på andre språk enn norsk:

Halden frivilligsentrals arbeid med koronainformasjon er så bra at IMDI har skrevet om det her.

Fra starten av pandemien i 2020:

Plakater til ballbinger og lekeplasser 

Halden kommune har laget plakater beregnet på ballbinger, lekeplasser etc. med tekst på norsk, polsk, albansk og somali. Disse ble hengt opp rundt i byen våren 2020. De finnes tilgjengelig her for nedlasting i to størrelser og kan gjerne henges opp også av andre på møteplasser der dette er nyttig:

Informasjon fra andre aktører

Vil du vite mer om koronaviruset?