Hvem anbefales fortsatt PCR-test?

Hvem anbefales fortsatt PCR-test?

Det er nå stor belastning på test- og analysekapasiteten hos kommuner og laboratorier. Derfor er det noen som ikke bør ta PCR-test og alle som tester positivt på en selvtest skal registrere testresultatet i kommunens smittesporingssystem.

- For ikke å øke belastningen på testsenteret og laboratoriet ved sykehuset, er det viktig at du ikke tar PCR hvis du ikke har behov for det. Det er også viktig at du selv registrerer testresultatet, dersom du får påvist covid-19 ved en selvtest, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund i Halden kommune.

Her er oppdatert informasjon for deg som trenger å teste deg:

Hvem skal ikke ta PCR?

Har du tatt tre vaksiner, kan du anse en positiv selvtest som endelig.

 • Du som har fått oppfriskingsdose (boosterdose) eller har fått to vaksinedoser og hatt covid-19 i løpet av de siste tre månedene, bør ikke lenger ta PCR for å bekrefte positivt resultat av en selvtest. (Positivt resultat betyr at testen viser at du har covid-19.)

Hvem trenger fortsatt PCR?

Hvis du er i en av gruppene under bør du fortsatt få bekreftet en eventuell positiv selvtest ved hjelp av PCR-test:

 • Alle barn mellom 0 og 16 år som tester positivt på selvtest.
 • Personer som ikke har tre vaksinedoser, men som har behov for en bekreftende PCR-test til koronasertifikat eller av hensyn til videre vaksinering.
 • Personer med primær eller sekundær immunsvikt, herunder organtransplanterte og immunsupprimerte.
 • Personer som søker helsehjelp på grunn av covid-symptomer, hvis det har betydning for diagnostikk og behandling.

Les her hvordan du bestiller PCR-test i Halden kommune. 

Har du symptomer, ta en selvtest

 • Helsedirektoratet anbefaler at alle med symptomer på covid-19 tar en selvtest.
 • Du får gratis selvtest fra kommunen hvis du har symptomer.
 • Onsdag åpner et nytt sted der du kan hente selvtester og dermed får vi også utvidet åpningstiden.
 • Halden kommune har foreløpig begrenset med selvtester og derfor deles det ut kun 2 tester per person ved hver henting i uke 4. Det er viktigere at mange får noen tester, enn at noen få får mange tester. Dette er en midlertidig begrensing, og det forventes mottak av flere selvtester i slutten av uken. Så snart vi får en større leveranse av selvtester, vil vi kunne dele ut flere tester for å gi mer fleksible løsninger for den enkelte.
 • Alle som tester positivt på selvtest skal i isolasjon i fire døgn og selv informere nærkontakter.
  Se informasjon om isolasjon her (helsenorge.no)

Registrering av positivt resultat på selvtest

 • Hvis du får positivt resultat på selvtest, altså at testen viser at du har covid-19, da ber vi om at du registrerer dette selv i vår nettløsning.
 • For at vi skal holde oversikt over smittesituasjonen, er det viktig at flest mulig registrerer positivt testresultat.
 • Registrering på nett kan gjøres når denne er aktiv.

Om selvtester og sikkerhet

 • En person med en positiv selvtest regnes som et sikkert positivt smittetilfelle.
 • Det er ingen smittevernfaglig grunn til å ta en ny test for å bekrefte positivt resultat av en selvtest.

Her er Halden kommunes hovedmeny for all koronainformasjon.