Innfører grønt nivå

Innfører grønt nivå

Beredskapsnivået ved barnehager og grunnskolen i Halden senkes fra gult til grønt. Samtidig forbereder skoler og barnehager seg på at mye sykefravær kan gi driftsutfordringer. Januar 2022.

Alle barnehager, barneskoler og ungdomsskoler skal gå over til grønt nivå på trafikklysmodellen senest fra mandag 24. januar. Skoler og barnehager som er klare tidligere, kan innføre grønt nivå før. Det har kommuneoverlegen i Halden bestemt mandag.

Før beslutningen ble tatt har Halden kommune gjennomført møter med både private og kommunale barnehager og de kommunale grunnskolene. Også tillitsvalgte har deltatt. På den måten har både skoler og barnehager kunnet gi nyttige innspill før fargen på trafikklyset ble bestemt.

- Vi ser at noen av virksomhetene kan være klare til å gå over til grønt nivå allerede i morgen, mens andre igjen trenger tiden fram til mandag for å gjøre nødvendige forberedelser. Både smittesituasjonen i den enkelte avdeling og praktiske forhold som skoleskyss og annet påvirker hvor raskt en skole eller barnehage kan endre beredskapsnivå, men mandag om en uke er alle på grønt, sier direktør undervisning og oppvekst Kent-Arne Andreassen i Halden kommune.

Forberedt på store utfordringer

Barnehager og skoler i Halden forbereder seg nå på at smitten vil øke i samfunnet. Økt smitte kan gi store utfordringer i tiden som kommer, men det jobbes intensivt for å håndtere dette.

- Heldigvis er det nå færre som blir alvorlig syke, men vi er likevel bekymret for at mange ansatte i skoler og barnehager skal bli syke samtidig. Ved stort fravær, kan det bli utfordrende å drive som normalt. Vi er opptatt av å holde tjenestene i gang, og derfor legges det planer for hva som må gjøres hvis så og så mange ansatte blir syke, sier Kent-Arne Andreassen.

Halden kommune har bedt skoler og barnehager om å gjøre risikovurderinger i forbindelse med den ventede smitteutviklingen. Virksomhetene må være forberedt på å drive videre også med færre ansatte enn vanlig.
 
- Det jobbes mye og det jobbes grundig i barnehager og skoler, men likevel kan det bli så mye fravær at det ikke er nok. Det kan bli en utfordring å skaffe nok vikarer. Vi som driver barnehager og skoler må derfor være innstilt på at vi denne vinteren kanskje kan komme i en situasjon da noen klasser eller noen avdelinger ikke har nok ansatte til å gi et normalt tilbud i en begrenset periode. Foresatte bør tenke gjennom hva de må og kan gjøre, hvis en slik situasjon skulle oppstå, sier Andreassen.

Dersom en slik situasjon oppstår, vil eventuelle berørte bli orientert direkte fra sin barnehage eller skole. I vanskelige situasjoner vil barnehager og skoler i Halden, som alltid under denne pandemien, prioritere å ta vare på sårbare barn og barn av foresatte som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner.

Mange kan bli smittet

Siden jul har smittetallet i Halden økt hver eneste uke. Forrige uke ble 478 haldensere smittet av koronaviruset og det er ventet at smittetallene vil fortsette å øke i tiden som kommer.

- Selv om mange vil bli smittet fordi viruset nå spres lett, så viser erfaringene så langt at omikronvarianten gir betydelig mindre risiko for alvorlig sykdomsforløp enn deltavarianten. For barn gir smitte med omikronvarianten svært lite alvorlig sykdom, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund.

Til tross for at smitten øker, mener kommuneoverlegen det er riktig å gå fra gult til grønt trafikklys.

- Vi skal fortsatt beskytte oss mot koronaviruset, men nå skal vi først og fremst beskytte oss med vaksine og i mindre grad med andre inngripende tiltak. Når barna nå har en mer normal fritid og kan spille kamper mot lag i andre byer på fritiden, må de også kunne ha gym med parallellklassen og få leke med vennene sine på skolen, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund i Halden kommune.

Trenger du koronavaksine? Klikk her!

Her er Halden kommunes hovedmeny med all koronainformasjon.