Koronasituasjonen nå

Koronasituasjonen nå

I tråd med nye føringer fra regjeringen og smittetrykket i Halden gjøres det endringer knyttet til håndtering av koronaviruset.

Det er ikke lenger behov for registering av positive selvtester og av den grunn legges smittesporingstelefon ned og portal for registering av egentester stenges fra 29 april 2022.

Dette betyr at det ikke lenger blir rapportering av antall smittede og testede i Halden.

Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer og føler deg syk bør du holde deg hjemme. Det er ikke lenger behov for å teste seg, og du trenger ikke være hjemme fire dager ved covid-19. Kontakt lege dersom du har behov for helsehjelp.

Kommunalt testsenter

Kommunalt testsenter avvikles på Svinesund, men vil opprettholde et tilbud ved Helsekontoret i Jacob Blochs gate 4. Det vil ikke bli utført testing i forbindelse med symptomer, det er noe som må vurderes hos lege dersom det har betydning for  den medisinske behandlingen. 

  • Kommunalt testsenter vil tilby koronatest for koronasertifikat for de som er uvaksinert eller vaksinert med færre enn 3 doser.
  • Test i forbindelse med utenlandsreise må tas hos privat aktør. Det kommunale testsenteret utsteder ikke skriftlig attester.

Det deles fortsatt ut selvtester på Servicesenteret i rådhuset, Storgata 8.

Oppdaterte anbefalinger

Anbefalingene om covid-19 som nå gjelder er:

  • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.
  • Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn.
  • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.
  • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk.
  • Du trenger heller ikke registrere positive selvtester hos kommunen.

Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19.

Selvtester vil fortsatt være tilgjengelige

I en overgangsperiode vil det være tilgjengelige selvtester for de som likevel ønsker å teste seg. Rådene ved positiv og negativ test er de samme; hold deg hjemme om du føler deg syk.

Drift av testsenter fortsetter

Kommunen vil fortsatt drifte testsenteret en stund til, blant annet med hensyn på testing for dokumentasjon av gjennomgått sykdom eller negativ test for koronasertifikatet. Slik testing skjer som hovedregel ikke hos fastlegen eller på legevakta.

Begrunnelse for oppheving av tiltakene

Omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom enn tidligere varianter av viruset, og svært mange er nå vaksinert eller har hatt korona. Det gjør at de fleste nå er godt beskyttet mot alvorlig sykdom. Vinterbølgen av covid-19 ser ut til å være på retur i Norge. Det er ikke lenger nødvendig å begrense smitten på samme måte som tidligere. Det er nå tilstrekkelig at folk holder seg hjemme når de føler seg syke.