Støtteordning for næringslivet - alle kan søke

Støtteordning for næringslivet - alle kan søke

Publisert 6.12.2021: I søknadsrunde to er det kr 1.690.000 å fordele, og alle bransjer i Halden kan søke.

Halden kommune har mottatt kr 3.550.000 fra statsbudsjettet for å motvirke arbeidsledighet som følge av covid-19. I første søknadsrunde var det bedrifter innenfor restaurant, hotell og reiseliv som kunne søke.

Det er nå åpnet for at alle bransjer kan søke om støtte fra de midlene som er tilgjengelig.

Søknadsfristen er 3.mars 2021.
 

Følgende kriterier må være innfridd for å kunne motta støtte

Retningslinjer for fordeling av covid tilskudd:

  • Kun bedrifter som har operativ virksomhet i Halden kommune kan motta tilskudd.
  • Bedrifter som ikke har ansatte, kan ikke motta tilskudd.
  • Bedrifter som har negativ egenkapital per 31.12.2019 kan ikke motta tilskudd. Hvis man mener at egenkapitalen er gjenopprettet i løpet av 2020, kan en søknad behandles skjønnsmessig, basert på tilsendt dokumentasjon.
  • Bedrifter som ikke har levert inn regnskap for 2019 kan ikke motta tilskudd.
  • Bedrifter som har startet opp i 2020, og derfor ikke kan vise til omsetning i 2019, kan motta et minstebeløp på inntil 30 000 kroner. Noen bedrifter har gått konkurs og startet opp igjen i 2020. I disse tilfellene vil man måtte gjøre en skjønnsmessig vurdering av bedriftens soliditet.
  • Bedrifter som har mindre enn 30 prosent reduksjon i salgsinntekter i perioden 31.12.2019 – 31.12.2020 kan ikke motta tilskudd.

Bruk vedlagte søknadsskjema for å søke.

Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljø er klageinstans.