Svinesund internasjonale testsenter

Svinesund internasjonale testsenter

Halden kommune drifter et internasjonalt koronatestsenter på Svinesund på oppdrag fra Helsedirektoratet. 

Kravet om å teste seg på grensen for innreisende til Norge er fjernet

Det utføres det ikke lenger testing på grensen ved Svinesund internasjonale testsenter. Men senteret holdes i beredskap og vil ved behov kunne oppbemannes i løpet av kort tid.

Helsedirektoratets informasjon til reisende

Helsedirektoratet har oppdatert informasjon til reisende som krysser grensen både inn i Norge og ut av Norge. Informasjonen finnes på flere språk.

Vil du vite mer om koronaviruset?