Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Digihelse

Digihelse

Du som mottar hjemmesykepleie eller bor i tilrettelagt bolig kan enkelt ha oversikt over avtaler og få beskjeder digitalt. Det gjør du ved å bruke nettstedet helsenorge.no

På helsenorge.no kan du sende og motta meldinger, se avtaler og få varsler om utførte besøk.

Noen ganger kan det være hensiktsmessig at det er de pårørende som er logget inn på vegne av sine nære. En enkel veiledning om Digihelse finner du på helsenorge.no

Se korte filmsnutter om Digihelse

Logg inn på helsenorge.no

Dette tilbudet sikrer at du som mottar tjenester fra kommunen, eller dine pårørende, enkelt kan ta kontakt om det som er viktig for deg. Du slipper å tenke på når det er telefontid og kan skrive og lese meldinger når og hvor det passer for deg. Du får oversikt over hva du mottar av hjelp og kan enklere planlegge hverdagen.

God oversikt

 • Helsenorge.no er alltid åpen. Her kan du sende meldinger til oss i hjemmebaserte tjenester i Halden kommune. Vi sjekker postkassen fire ganger hver dag. 
 • Meldingene blir lagret, slik at du alltid har oversikt over alle meldinger mellom deg og oss. Du får varsel på SMS eller e-post når vi har svart deg eller du har en ny melding på helsenorge.no
 • I kalenderen kan du se avtalene dine med hjemmesykepleien og du kan avbestille besøk du ikke trenger (kun hjemmesykepleien). 
 • Du kan gi andre fullmakt slik at de kan hjelpe deg med å bruke helsenorge.no

Når du trenger brukerstøtte

 • Om du trenger hjelp med innlogging eller annet, kan du ringe og få veiledning på tlf: 23 32 70 00  
 • Benytt tastevalg 1.
 • Telefontid er mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30

Personvernombud i Direktoratet for e-helse

Har du spørsmål knyttet til behandling av dine personopplysninger i våre løsninger, kan du henvende deg til Direktoratet for e-helse:

Slik logger du inn – skritt for skritt

BankID har ikke bare noe med bank å gjøre. Akkurat som med pass eller annet ID-kort, brukes BankID til å identifisere hvem du er, både overfor banken og andre steder. På nettet er BankID nærmest eneste gyldige identifikasjon. Har du først BankID, kan du legitimere deg på nesten alle digitale tjenester i Norge. Både NAV, Skatteetaten, leger, sykehus m.fl bruker BankID for å legitimere folk på nett. BankID tilfredsstiller det høyeste sikkerhetsnivået, nivå 4.

BankID er en sikkerhet for dine helseopplysninger

 1. Søk opp helsenorge.no på din data, nettbrett eller mobil. På siden ser du en påloggingsboks. Når du trykker "logg inn" kommer du til der du må bruke BankID for å logge inn på den sikreste måten. Klikk på BankID og ha kodebrikken/app klar for videre innlogging. 
 2.  Velg hvilken tjeneste du vil bruke eller lese mer om, klikk for å åpne.
 3. Nå er du i gang. Gjør deg kjent med alle mulighetene du har på helsenorge.no. Det er bare å klikke og åpne for å se hva som skjuler seg bak de forskjellige overskriftene. 
 4. Nederst på siden finner du også lenker til andre helseopplysninger. Der kan du blant annet enkelt sende inn beskjed om at du trenger nytt helsetrygdekort fra Helfo.

Noe av det du finner info om på helsenorge.no

På nettsiden finner du en samlet oversikt over helse- og omsorgstjenestene du bruker, inkludert tjenestene du får i hjemmet ditt.

Se dine legemidler på nett

Når du har fått e-resept av legen, kan du logge inn på helsenorge.no for å få oversikt over dine resepter og legemidler du bruker.

Pasientjournal

Du har rett til innsyn i hvilke dokumenter pasientjournalen din består av og hvem som har sett på dem. Hvis du har vært pasient i Helse Nord, Helse Vest eller Helse Sør-Øst, kan du nå få se noe av dette ved å logge deg inn på helsenorge.no

Bytte av fastlege

Dersom du har rett til fastlege, kan du selv finne og bytte til ønsket lege på helsenorge.no. Du kan også sette deg på venteliste dersom legen du ønsker ikke er ledig.

Kjernejournal

Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Meldinger

Du kan se en rekke forskjellige typer meldinger fra helsetjenesten samlet i en oversikt (i Halden; kun brukere av hjemmesykepleiens tjenester).

Slik representerer du andre på helsenorge.no

På helsenorge.no kan du bruke tjenestene på andres vegne, for eksempel for å hjelpe dem med å holde oversikt over deres helseopplysninger.

Helsekontakter

Helsekontakter gir deg informasjon om dine nåværende og tidligere fastleger og andre kontaktpersoner i helsetjenesten.


Her kan du lese mer om hva Digihelse er

Filmer

Hjemmesykepleien og omsorgsboligene har tatt i bruk digitale muligheter på helsenorge.no. 
Med meldinger og kalendervisning på helsenorge.no kan innbyggerne som mottar disse helsetjenestene kommunisere med tjenesten på nett. Pårørende er også en gruppe som kan ha stort utbytte av denne tjenesten. Se denne lille filmen som illustrerer noe av dette:

 

Det er ikke bare eldre som mottar tjenester fra hjemmesykepleien. Her er et eksempel på hvordan mange tjenester kan bli enklere å håndtere når de er samlet på et sted.