Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Andre populære badeplasser

Andre populære badeplasser

Dette er badesteder hvor Halden kommune ikke vedlikeholder området. Det kan være velforeninger eller andre som har denne oppgaven.

Isebakkestranda

 

Veibeskrivelse: Ta avkjøringen til Isebakke fra Rv. 21. Følg Isebakkeveien til Velhuset på Isebakke. 

 

Parkeringsforhold og avstand fra parkeringsplass: 50 – 100 meter fra parkering.

Naturlige forhold: Sandstrand i Iddefjorden. Stor gressplen.

Fasiliteter: Badebrygge. Volleyballnett og bordtennisbord. Stoler og bord.

Vanntype: Brakkvann/saltvann

Røsneskilen

 

Veibeskrivelse: Ta av mot Røsneskilen fra fv 118.

 

Parkeringsforhold og avstand fra parkeringsplass: Begrenset parkering. 

Naturlige forhold: Sandstrand og gresslette

Fasiliteter: Bord og benker. Båtbrygger.

Vanntype: Brakkvann/saltvann.

 

Bakke camping

 

Veibeskrivelse: Skiltet fra Iddefjordsveien (rv. 220).

 

Parkeringsforhold og avstand fra parkeringsplass: Parkering i forbindelse med campingplassen. Ca. 200 meter til stranden.

Naturlige forhold: Sandstrand med gressplen i Iddefjorden. Båtbrygge.

Fasiliteter: Campingplass med toalett og kiosk. Benker og bord ved stranden.

Vanntype: Brakkvann/saltvann

 

Langholmen camping

 

 Veibeskrivelse: Skiltet fra Iddefjordsveien (rv. 220).

 

Parkeringsforhold og avstand fra parkeringsplass: Parkering i forbindelse med campingplassen, avgift. Ca. 150 meter til stranden.

Naturlige forhold: Sydvest-vendt sandstrand i Iddefjorden.

Fasiliteter: Toaletter og kiosk på campingplassen.  

Vanntype: Saltvann/brakkvann

Det finnes også en rekke andre flotte steder å bade langs Iddefjorden og i innsjøene.

Bading frarådes på Tyska og Hollenderen

På Tyska og Hollenderen er det tilsynelatende fine badestrender. Dette området ble tidligere benyttet av Saugbrugs til impregnering av trevirke, noe som har ført til at grunnen er forurenset. Kommuneoverlegen vil fraråde bading på Tyska og Hollenderen. Engevika eller Sauøya er bynære badeplasser som er mye bedre egnet for bading.

Ut ifra de grunnundersøkelsene som er gjort i området, er det klart at forurensningen er størst nærmest impregneringsverket, og avtar raskt ut mot Hollenderen. Over store deler av Tyska er det rester etter impregneringssalter og andre miljøgifter. Vi anser det ikke som farlig å bevege seg i området, men man må i størst mulig grad unngå å grave i jorden, og barn bør f.eks. ikke putte jord eller sand i munnen.