Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Badevannskvalitet

Badevannskvalitet

Kommuneoverlegen i Halden fører tilsyn med kvaliteten på badevannet i kommunen. Badevannsprøver tas fra utvalgte badeplasser i distriktet i løpet av badesesongen. Resultatene fra prøvetakingene finnes i tabellen nedenfor.

Klikk for stort bilde 

 

 


2020

Klikk for stort bilde Temperaturen er målt med et enkelt badevannstermometer i de øverste 20 cm.

Badetemperaturer på Kruseter og Svalerødkilen i sanntid