Tatoverings- og hulltakingsvirksomheter

Tatoverings- og hulltakingsvirksomheter

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer ved virksomheten.

Lokaler som skal brukes til tatoverings- eller hulltakingsvirksomheter skal være godkjent av kommunen.

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v

Frisører og hudpleievirksomheter som driver med f.eks. ørehulltaking eller permanent make-up, må søke om godkjenning på lik linje med virksomheter som driver med tatovering og piercing.

Søk godkjenning for tatovering- og hulltakningsvirksomheter (DOCX, 2 MB)

Søknad skal sendes

  • før lokalene tas i bruk
  • ved eierskifte
  • ved større endringer og utbygginger

Når miljørettet helsevern har mottatt søknadsskjemaet, vil vi ta kontakt med virksomheten for å avtale en tid for befaring.

Den som eier eller driver slik virksomhet, plikter å sørge for at bestemmelsene i forskriften overholdes, slik at virksomheten drives på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer. Virksomheten må etablere et internkontrollsystem som sikrer at forskriften etterleves.