Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Badevannskvalitet

Badevannskvalitet

Kommuneoverlegen i Halden har tilsyn med kvaliteten på badevannet i kommunen. Badevannsprøver tas fra utvalgte badeplasser i distriktet i løpet av badesesongen.

Halden kommune tester badevannet ved åtte badeplasser, og resultatet fra prøvetakingen finner du i tabellen nedenfor. Badeplassene befares hver annen uke i løpet av sommeren. Siktedybden blir målt der dette er mulig, og det blir tatt vannprøver for analyse av blant annet tarmbakterier.

Oversikt over fargekoder som blir brukt til å måle badevannskvalitet. - Klikk for stort bilde

 27.juni 2022. Nye prøver tatt på Langholmen camping viser god vannkvalitet.

24. juni 2022. Bemerkning til prøvesvar fra Langholmen camping: Prøvepunktet har blitt testet to dager på rad, og begge viser dårlig vannkvalitet med innhold av for mye tarmbakterier. Vi følger med på utviklingen og det vil tas oppfølgingsprøve i uke 26. Det anbefales å ikke bade på denne badeplassen inntil videre.

Blågrønnalger

Dette er egentlig en gruppe bakterier som heter cyanobakterier. Under visse forhold kan det bli en synlig oppblomstring av disse bakteriene i vann. Kontakt kan medføre hudirritasjoner og forgiftning.

Denne brosjyren fra FHI gir svar på spørsmålene "hva er blågrønnalger", "hvordan ser de ut" og "hvor farlige er de".

Badevannkvalitet

Her er Haldens badeplasser