Badevannskvalitet

Badevannskvalitet

Kommuneoverlegen i Halden har tilsyn med kvaliteten på badevannet i kommunen. Badevannsprøver tas fra utvalgte badeplasser i distriktet i løpet av badesesongen.

Resultatet fra prøvetakingen finner du i tabellene nedenfor. Siktedybden blir målt der dette er mulig, og det blir tatt vannprøver for analyse av blant annet tarmbakterier.

Temperaturen er målt med et enkelt badevanntermometer i de øverste 20 cm.

Badeplasser i Halden

Blågrønnalger

Man bør være forsiktig med å bade dersom man oppdager blågrønnalger. Algeoppblomstring kan forekomme mellom juni og oktober i næringsrike innsjøer. Ofte gir det en blågrønn farge på vannet eller grønnaktige flak på overflaten. Dersom man kommer i kontakt med giftstoffene som algene produserer kan det føre til hudirritasjoner og forgiftninger. Dette er egentlig en gruppe bakterier som heter cyanobakterier. Under visse forhold kan det bli en synlig oppblomstring av disse bakteriene i vann.

Denne brosjyren fra FHI gir svar på spørsmålene "hva er blågrønnalger", "hvordan ser de ut" og "hvor farlige er de".

Badevannkvalitet

Vibrio- og Shewanella-infeksjoner ved bading

På spesielt varme somre kan det forekomme fare for infeksjoner hvis man bader i sjøen med åpne sår. Dette gjelder spesielt personer med påvist immunsvikt, eldre personer eller personer med leversykdom. For å unngå infeksjoner bør følgende råd følges, spesielt for de nevnte gruppene:

  • Personer med åpne sår bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster. 
  • Det anbefales å bruke badesko for å hindre at man pådrar seg sår under bading.
  • Skylling med rent ferskvann etter sjøbad anbefales for alle personer som har sår eller pådrar seg sår under bading. 
  • Risikoen reduseres ved å kun ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading.
  • Alle som bader med sår eller pådrar seg et sår under bading bør følge med på eventuell forverring av såret og raskt ta kontakt med lege/legevakt ved tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand. Gi da beskjed til legen at du har badet. En eventuell infeksjon vil oftest vise seg i løpet av ett til to døgn.

Les mer på fhi.no om at bakterier i sjøvann kan forårsake infeksjoner hos badende gjennom åpne sår