Bergheim bo- og aktivitetssenter

Bergheim bo- og aktivitetssenter

Senteret er det nyeste sykehjemmet i Halden kommune, bygget stod ferdig i 2019.

Enhetsleder sykehjem er Trine Bang, trine.bang@halden.kommune.no

Søk helsetjenester (DOCX, 112 kB)

På Bergheim bo- og aktivitetssenter kan det bo 96 beboere, alle har eget rom med bad. Senteret har tolv boenheter hvor åtte personer bor sammen i hver enhet. I hver boenhet er det dagligstue/spiserom, kjøkken og vaskerom til felles bruk.

Tre og tre bogrupper henger sammen og utgjør en avdeling.

Til sammen er det fire avdelinger.

  • Avdeling ABC består av bogruppene 1A-1B- 1C som ligger i 1. etasje
  • Avdeling EFG består av bogruppene 1E -1F -1G som ligger i 1. etasje
  • Avdeling ABC består av bogruppene 2A - 2B -2C som ligger i 2. etasje
  • Avdeling EFG består av bogruppene 2E- 2F – 2G som ligger i 2.etasje

To dagsenter ligger i underetasjen, de har til sammen 24 plasser.

Det er gode bussforbindelser til Bergheim, og holdeplassen er rett foran senteret. Egen parkeringsplass for besøkende ligger like ved hovedveien, med kort gangvei til senteret gjennom hageanlegget. Det er tre hovedinnganger til bogruppene, dette for å ha direkte tilgang til aktuell boenhet.

Senteret har faste leger. All medisinsk behandling samt medisiner som er forordnet av lege er gratis.

Pårørende og venner er alltid velkommen og det er ingen fast besøkstid. Hvis hovedinnganger er låst, er det bare å ringe på. Husdyr er velkomne, men de må da oppholde seg på rommet til den de besøker.

Kvalitetsstandard Langtidsopphold i institusjon  (PDF, 100 kB)

Priser og satser

Her finner du oss

Besøksadresse: Grimsrødhøgda 109, 1791 Tistedal

Bergheim bo- og aktivitetssenter
Telefon 69 21 27 01
Bogruppe 1A
Telefon 476 95 831
Bogruppe 1B
Telefon 476 95 832
Bogruppe 1E
Telefon 476 95 834
Bogruppe 1F
Telefon 476 95 835
Bogruppe 2A
Telefon 476 95 837
Bogruppe 2B
Telefon 476 95 838
Bogruppe 2C
Telefon 476 95 839
Bogruppe 2E
Telefon 476 95 840
Bogruppe 2F
Telefon 476 95 841
Bogruppe 2G
Telefon 476 95 842
Dagsenter demens
Telefon 476 95 843
Dagsenter for eldre
Telefon 476 95 844
Bogruppe 1C
Telefon 476 95 833
Bogruppe 1G
Telefon 476 95 836