Demenskoordinator

Demenskoordinator

Demenskoordinator er et lavterskeltilbud for innbyggerne i Halden kommune. Det betyr at man ikke trenger en henvisning, men kan ta direkte kontakt på telefon eller e-post.

♦ Demenskoordinatoren kan hjelpe med råd, veiledning og informasjon til personer med demens, pårørende og andre som er til støtte for personer med demens. Dette kan skje per telefon, e-post eller ved besøk i hjemmet. Er man i en utredningsfase eller har symptomer man er usikker på, kan man ta kontakt.

♦ Demenskoordinator har oversikt over hva som finnes av kommunale tilbud for personer med en demenssykdom, samarbeider med den lokale demensforeningen og arrangerer pårørendeskole.

♦ Demenskoordinator bistår også fastlegene ved å utføre kognitive tester i hjemmet ved mistanke om demenssykdom.

Demenskoordinator kan hjelpe deg og dine pårørende med:

 • råd og veiledning om diagnose og mestring av hverdagen
 • finne fram til tjenestetilbudene du trenger
 • samordne tilbud til personen med demens og pårørende, og være et bindeledd mellom ulike tjenester i kommunen

Demenskoordinator samarbeider med:

 • Ansatte på dagaktivitetstilbudet for personer med demens og kognitiv svikt
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Fastlegene
 • Hjemmesykepleien
 • Ergo- og fysioterapeuter
 • Saksbehandlere
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen – Demensforeningen i Halden

Fakta om demens:

Demens skyldes sykdom i hjernen. De vanligste symptomene er dårligere hukommelse, problemer med språket og vanskeligheter med daglige gjøremål. Det er også vanlig å få vanskeligheter med å orientere seg eller utføre hverdagslige aktiviteter. Mange opplever endringer i humør og væremåte. Demens skyldes sykdom, og er ikke en naturlig side ved å bli eldre.

Kontaktinformasjon:

Demenskoordinator
Cecilie Billington Hedin
Tlf 932 44 096
cecilie.billington.hedin@halden.kommune.no

Tilgjengelig mandag til torsdag. Fri hver fredag ut 2021

Henvisningsskjema til demenskoordinator finner du her (DOCX, 34 kB)

Hva kan demenskoordinatoren 
gjøre for personer med demens?

 • utredning i hjemmet i samarbeid med fastlege/sykehjemslege
 • samtaler
 • råd og veiledning
 • hvordan møte sykdommen og fremtiden

Hva kan demenskoordinatoren
gjøre for de pårørende?

 • kartlegge situasjonen
 • være en samtalepartner
 • tilby pårørendeskole
 • tilby samtalegrupper