Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Solheim dagsenter

Solheim dagsenter

Solheim dagsenter er et dagtilbud til hjemmeboende demente.

Personalet består av aktivitører og hjelpepleiere, et utstrakt samarbeid med andre fagpersoner, samt frivillige. Solheim dagsenter ligger i 1.etasje på Solheim senter.

Dagsenteret er åpent fem dager i uken med plass til 10 brukere. Brukerne har plass på dagsenteret fra en til fem dager i uken ut i fra hver enkelts  behov. 

Kommunens gebyrregulativ

Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner

Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner er en sentral del av driften til dagsenteret. Kommunens ansatte jobber ut fra målsettinger og kvalitetssikrer den faglige driften av dagsenteret. Det er viktig å etablere et godt samarbeid med frivillige som kan assistere og gjennomføre enkelte aktiviteter i nært samarbeid med kommunens ansatte. Hver annen uke kommer et leseombud til dagsenteret.

Her finner du oss

Besøksadresse: Solheimveien 40, 1791 Tistedal

Solheim dagsenter
Telefon 459 79 022