Informasjon om støttekontakttjenesten

Informasjon om støttekontakttjenesten

Mange personer trenger støttekontakt. Det kan være på grunn av funksjonshemming, alder eller fordi de har et lite sosialt nettverk.

Kontakt

Telefon: 414 09 589 
Telefontid: Mandag klokken 12.00 - 15.30

Søke om å få støttekontakt

Formålet med støttekontakttjenesten er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og samvær med andre. Trenger du eller en nær deg støttekontakt må du fylle ut og sende inn søknadsskjema.

Søk om å få støttekontakt

  • Når kommunen har mottatt din søknad, vurderes ditt behov.
  • Etter en kartleggingssamtale, vil et vedtak/avgjørelse i saken bli sendt til din digitale postkasse i Altinn eller med posten.
  • Støttekontaktansvarlig vil deretter ta kontakt med deg som har fått innvilget tjenesten.

Bli støttekontakt

Halden kommune annonserer regelmessig etter støttekontakter via lokalavis, sosiale medier eller på aktuelle møteplasser.
Du kan sende inn en skriftlig søknad/eller ta direkte kontakt om du ønsker å bli støttekontakt.

Søk om å bli støttekontakt, digitalt skjema

Søk om å bli støttekontakt, papir (PDF, 706 kB)

  • Ansvarlig for støttekontakttjenesten tar kontakt med aktuelle søkere for mulige oppdrag som støttekontakt, og det avtales en samtale/intervju.
  • Etter samtalen/intervjuet, og ved godkjent politiattest som kreves, knyttes kontakt mellom støttekontakt og bruker. Det skrives deretter en kontrakt med deg som «oppdragstaker» for Halden kommune.
  • Støttekontakt utfører oppdrag ut fra de timer bruker har i sitt vedtak om støttekontakttjeneste.
  • Støttekontakt mottar fastsatt timelønn ut fra oppdrag som er utført.

Taushetsplikt

Alle som blir godkjent som støttekontakter har taushetsplikt etter gjeldene regler. Taushetserklæring underskrives når du inngår kontrakt.

Politiattest

Det kreves politiattest for å bli engasjert som støttekontakt. Støttekontaktansvarlig informerer deg om prosessen.

Kvalitetsstandard støttekontakt (PDF, 92 kB)

Anne Cathrine Christensen
sykepleier
E-post