Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er et treningstilbud for deg som står utenfor arbeidslivet.

Aktiv på Dagtid organiseres av Viken idrettskrets.

Sjekk priser og les mer om Aktiv på dagtid

Hvem kan delta?

Alle mellom 18 og 67 år som er bosatt i Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, Råde, Sarpsborg, Skiptvet og Våler kommune og står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar en av følgende ytelser: 

 • sykepenger
 • arbeidsavklaringspenger 
 • uføreytelser
 • overgangsstønad
 • dagpenger 
 • økonomisk sosialstøtte.

Du kan betale med Vipps: 12709

Betalt deltageravgift refunderes ikke.

Veileder 

For institusjoner og ledsagere sendes dette på forespørsel.

Personer med sykepenger

Mottakere av sykepenger kan kun kjøpe treningskort for en termin. Ikke for hele året, slik de med andre ytelser har mulighet til.

Hvordan bli deltager 

Du får informasjon på Servicesenteret i rådhuset, åpent kl 09.00 - 14.30

Fremgangsmåte første gangen du ønsker å delta

 • Skriv ut eller hent innbetalingsblankett i Servicesenteret
 • Fyll ut skjema på innbetalingsblanketten
 • Betal
 • Ta med følgende til Servicesenteret;
 1. utfylt innbetalingsblankett (registreringsskjema)
 2. kvittering for betaling
 3. dokumentasjon på at du mottar en av de nevnte ytelser. Kun vedtaket, honnørkort eller sykmelding er gyldig dokumentasjon.
 •  I Servicesenteret får du ditt treningskort og årsoblat

 

Fremgangsmåte dersom du har deltatt tidligere

 • Registreringsskjema kan hentes i Servicesenteret
 • Fyll ut skjema på innbetalingsblanketten
 • Betal

Ta med dette til Servicesenteret: 

 1. utfylt innbetalingsblankett (registreringsskjema)
 2. kvittering for betaling
 3. treningskort fra året før 
 4. dokumentasjon på at du mottar en av de nevnte ytelser. Kun vedtaket, honnørkort eller sykmelding er gyldig dokumentasjon. 
 •  I Servicesenteret får du nytt årsoblat

Alle registreres på nytt hvert kalenderår. 

Disse samarbeider om Aktiv på Dagtid

 • Østfold Idrettskrets
 • Østfold Fylkeskommune
 • NAV Østfold
 • Østfoldhelsa
 • Norges Idrettsforbund
 • De deltagende kommunene