Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Aktiviteter for seniorer

Aktiviteter for seniorer

Trimtilbud fra Halden kommune

Tilbud til eldre fra ulike frivillige aktører

Seniornett

Frivillig tilbud om opplæring innen IT og teknologi for eldre. Møtes fast på Halden frivilligsentral.

Nettside Seniornett

Eldreakademiet i Halden

En medlemsorganisasjon som jevnlig arrangerer foredrag av allmenn interesse der alle er velkommen.
Foredragene holdes siste onsdag i måneden kl. 12.00 i Pinsemenigheten Salens lokaler.

Kontaktinformasjon: eldreakademiet.halden@gmail.com

Nettside Eldreakademiet i Halden

Seniordansen 

Menn og kvinner 60+ møtes fast til tradisjonell dans i Sparebanksalen Black Box på torsdager.

Kontaktperson Kari Madsen, tlf. 95871438