Den lokale kulturelle skolesekken

Den lokale kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle
skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. 

Om den kulturelle skolesekken

Gjennom ordningen får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle
forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet,
og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk,
scenekunst og visuell kunst. Dette er også i tråd med målene i de ulike læreplanene for skolen. 

Den kulturelle skolesekken har vært en del av den kulturpolitiske satsingen til regjeringen for
grunnskolen siden 2001. Etter hvert ble også videregående skole innlemmet i ordningen.
Det vil si at alle elever, fra 1. klasse i grunnskolen til 3. trinn på videregående
skole, får oppleve profesjonell kunst og kultur gjennom DKS.

Organisering

DKS er et samarbeid mellom Kultur- og likestillingsdepartementet og
Kunnskapsdepartementet, og alle fylkeskommunene og kommunene i landet. Kulturtanken –
Den kulturelle skolesekken Norge fikk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordningen. 

DKS er altså et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og
lokalt nivå, og omfatter alle skolene i Norge. Fylkeskommunen er ansvarlig for regional
koordinering og programmering, men kommunene har også mulighet til å utvikle egne
programmer lokalt.

For utøvere

Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til
Den lokale kulturelle skolesekken i Halden gjennom vår skjemaløsning. Frist for å melde
inn forslag til skoleåret 2024/2025 er 1. mars 2024.

Skjema for innsending av forslag finner du her

På bakgrunn av innkomne forslag blir det valgt ut produksjoner som skal inngå i det lokale
DKS-programmet. Det er produsenter og programmerere i fylkene og/eller kommunene, i
samarbeid med lokale fagutvalg, som beslutter endelig program. Et forslag kan være en ny
idé eller en ferdig produsert produksjon som allerede er blitt vist i DKS eller et annet sted.

Etter å ha beskrevet forslaget, vil du bli bedt om å angi hvilke skoletrinn du anser at forslaget
egner seg for, samt velge ett eller flere kunst- eller kulturuttrykk forslaget hører inn under.
Både målgruppe, fagområder og underkategorier kan justeres dersom forslaget tas med inn i
ordningen.

Dersom en eller flere administrasjoner er interessert i ditt forslag vil de ta kontakt via
e-postadressen som er registrert. Programmet for skoleåret 2024/2025 behandles og ferdigstilles
i løpet av mars-april 2024.

Satsene for formidlingsarbeid i DKS er regulert gjennom en rammeavtale mellom Creo og
KS. Se gjeldende satser her.

Kunst- og kulturutrykk

 

Informasjon om Den kulturelle skolesekken

Kirsti Marie Andersen
E-post
Mobil 99 36 18 84