Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Våre ansatte

Våre ansatte

Rektor Magdalena Sendrowicz

E-post: magdalena.katarzyna.sendrowicz@halden.kommune.no
Magdalena er fra Sarpsborg og bor i Rakkestad. Hun har tatt mastergrad ved Universitetet i Oslo i Musikkvitenskap. Har blant annet jobbet på Kulturskolen i Halden og i Rakkestad som fløyte og saksofonpedagog i flere år. Jobber også som dirigent og selvstendig næringsdrivende. 

Øyvind Høyem

Underviser i: Visuell kunst
Om: Øyvind har master i industridesign fra Arkitektur og designhøgskolen i Oslo. Han har jobbet som faglærer i ungdomskolen i mange år og har vært med på utformingen av flere læreplaner, deriblant den nye læreplanen i kunst og håndverk for Utdanningsdirektoratet som ble innført i grunnskolen høsten 2020. Han er for tiden daglig leder for Kunst og design i skolen, en interesse- og medlemsorganisasjon som arbeider for å ivareta kunst-, design og håndverksfag i opplæringen.

Elisabet Hellstrøm

Underviser i: Sang og piano
Om: Elisabet er utdannet ved Musikhögskolan i Gøteborg som sang-, piano- og ensemblepedagog, samt ved Teater- och operahögskolan i Gøteborg. Har jobbet som operasanger i Sverige, Tyskland, Danmark og Nederland, og har mange års erfaring som piano- og sangpedagog ved kulturskolen.

Ove Billington

Underviser i: Piano
Om: Ove er utdannet pianist fra jazzlinja ved Musikkonservatoriet i Trondheim og Musikhögskolan i Gøteborg. Jobber som freelancemusiker både i inn- og utland med mange forskjellige band og prosjekter, og innen stilarter som jazz, pop og rock.

Mona Baekken

Underviser i: Musikal, teaterverksted, dans og skapende skriving
Om: Mona er utdannet lærer i estetiske fag, med blant annet mellomfag i dans. Hun har også bred erfaring fra grunnskolen, deriblant som musikklærer. Hun har arbeidserfaring fra både privat og offentlig sektor innen kurs, fritidsaktiviteter og undervisning i estetiske fag.

Emilie Evjen Berg

Underviser i: Musikal og teaterverksted som vikar for Mona Baekken
Om: Emilie har bachelor i drama- og teaterkommunikasjon ved HIOA (Nå OsloMet), og har bred erfaring med ulike barneteaterproduksjoner. Hun er fast ansatt i Rakkestad Kulturskole som teaterpedagog.

Kirsti Andersen

Underviser i: Fiolin
Om: Kirsti er utdannet fiolinist fra Østlandets musikkonservatorium og Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Wien. Hun har jobbet som profesjonell musiker i 20 år, blant annet 15 år som 1. fiolinist i Den Norske Operas Orkester. Kirsti har også ansvar for organiseringen av Den kulturelle skolesekken, i samarbeid med Østfold kulturproduksjoner.

Håvard Øieroset

Underviser i: Gitar
Om: Håvard har studert musikk ved Østlandets musikkonservatorium, The Liverpool Institute for Performing Arts og Norges musikkhøgskole. Han er en allsidig gitarist med arbeidserfaring fra flere kulturskoler og diverse samspillprosjekter.  

Thomas Szabo Varkøy

Underviser i: Gitar
Om: Thomas har utdanning som musiker og instrumentallærer fra Norges musikkhøgskole. Han har mange års erfaring som gitarlærer i ulike kulturskoler.

Vidar Eilertsen 

Underviser i: Halden Drum Corps og trommesett
Om: Vidar har lang erfaring som både utøvende slagverker og som korpsdirigent og slagverksinstruktør. Vidar er leder for Halden Drum Corps.

Dina Billington 

Underviser i: Sang og sceneteknikk og er pedagogisk leder for Kultursommerskolen i Halden
Om: Dina jobber til daglig som kunstnerisk leder for Fargespill Østfold og prosjektleder for Barnas verdensdager i Halden. Dina er utdannet pedagog innenfor musikk, sal og scene, kunst og håndverk og interkulturelle studier fra høgskolen i Østfold. Hun har videreutdanning i world music og nye musikktradisjoner ved universitetet i Agder, og studerer for tiden motivasjon og ledelse ved universitetet i Sør-Norge. 

Alexander Berby

Underviser i: Piano
Om: Alexander har utdanning som musiker og instrumentallærer, samt komposisjon fra Norges musikkhøgskole. Han har arbeidserfaring innen kulturskole, og er nyutdannet med mastergrad fra 2019.

Dag Erik Johansen

Underviser i: Digital musikkproduksjon
Om: Dag Erik Johansen har over 6 års erfaring i et av Norges mest anerkjente studio Athletic Sound som tekniker og produsent. Han har gått i lære hos Kai Andersen, som har grunnlagt og drevet studioet i 30 år og anses å være en bauta innen norsk musikkproduksjon. Med bakgrunn i jazz fra jazzlinja ved Sund FHS har Dag Erik endt opp med et bredt nettverk i jazzmiljøet i Norge, og gjort mange produksjoner med eliten av jazzmusikere i landet. Erfaringen med å jobbe med alt fra Seigmenn, A-ha og CC Cowboys til den frieste samtidsmusikk, har gitt han en bred musikkforståelse og evnen til å trekke paralleller mellom musikkstiler i produksjonene. 

Runar Jansen

Underviser i: Trompet/kornett for skolekorps

Om: Runar er utdannet ved Musikkhøgskolen i Oslo, og har jobbet i Forsvarets stabsmusikkorps i 25 år. Kulturskolen og skolekorpsene i Halden kommune samarbeider om undervisning for korpselevene i kulturskolen, hvor Runar er innleid pedagog.

Christian Tveitan

Underviser i: Slagverk for skolekorps
Om: Christian har tatt årsstudium i Musikk ved Høgskolen i Østfold, og tar for øyeblikket bachelor i Musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Kulturskolen og skolekorpsene i Halden kommune samarbeider om undervisning for korpselevene i kulturskolen, hvor Christian er innleid pedagog.

Bjørnar Hov

​Underviser i: Grovmessing for skolekorps
Om: Bjørnar er utdannet faglærer i musikk fra Musikkonservatoriet i Tromsø, med hovedinstrument eufonium, og utdanning fra Norges Musikkhøgskole. I tillegg til kompetanse som grovmessingpedagog, har Bjørnar erfaring som dirigent i flere korps. Han er musikalsk ansvarlig på et av NMF`s Sommermusikkskoler og fast ansatt i Rakkestad Kulturskole. Kulturskolen og skolekorpsene i Halden kommune samarbeider om undervisning for korpselevene i kulturskolen, hvor Bjørnar er innleid pedagog.