Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Hva koster det?

Hva koster det?

Et skoleår er på minst 30 undervisningstimer. 

Elevavgiften er kr 3 200,- pr skoleår for standard undervisning og kr 5 000 for fordypningstilbud, og den er bindende etter første undervisningstime.

  • Elevavgiften fordeles på to rater; høst kr 1 600,- og vår kr 1 600,-.  
  • Fordypningstilbud fordeles på to rater; høst kr  2 500,- og vår kr 2 500,-.  

Utgifter til materiell som brukes i undervisningen, f.eks noter, male- og tegnesaker, kommer i tillegg til elevavgiften.

Fakturaen blir tilsendt. 

Det innvilges 15% søskenrabatt når samme person betaler. En elev som har flere plasser innvilges samme moderasjon. Rabatt gjelder elever til og med videregående skole eller maks fylte 18 år.
Makspris for familier: kr 6000,-  + eventuell instrumentleie / annet materiell.