Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Søke om plass

Søke om plass

Søknadsfrist for hovedopptak er 15.juni. Halden kulturskole tar likevel inn elever gjennom hele året dersom det er ledig kapasitet.

Søknadsskjema Halden kulturskole

Halden kulturskole
Mobil 69 17 46 76