Søke om plass

Søke om plass

Søknadsfrist for hovedopptak er 15.juni. Halden kulturskole tar likevel inn elever gjennom hele året dersom det er ledig kapasitet.

Søknadsskjema Halden kulturskole

Halden kulturskole
Mobil 69 17 46 76