Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Digital musikkproduksjon

Vi tilbyr gruppeundervisning i Digital Musikkproduksjon med et av Norges mest anerkjente studioer; Athletic Sound! 

Undervisningen foregår i profesjonelt studio, og man lærer seg både å jobbe med programvare (Protools) og opptak. 

Undervisningen følger skoleåret og er på 120 min per uke.

Anbefalt nedre aldersgrense: 13 år

Semesteravgiften er på 4 500,- kr, og inkluderer alt av nødvendig utstyr til undervisningen, deriblant pc og programvare.

Kontaktinformasjon