Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Fordypningstilbud

Fordypningstilbud

I fordypning får elevene 50 min undervisningstid per uke, større utfordringer, kontakt med flere fagpersoner og flere spilleoppdrag. 

Vi krever mer av forberedelse og egenøving og det er faglærer som anbefaler hvem som kan gå fordypning.

Fordypningsundervisning koster 5000,- kr pr. år.

Magdalena Katarzyna Sendrowicz
Musikklærer
E-post
Mobil 477 86 074