Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Uke 25

Kultursommerskolen uke 25

SOMMERFERIE= KULTURSOMMERSKOLE!

Kultursommerskole i Halden har blitt et populært kulturtilbud for barn og unge i sommerferien. Vårt mål er at alle barn skal ha mulighet til å være med, utfolde seg og oppleve mestring. Vi ønsker å levere et kvalitetstilbud med høy voksentetthet og kvalifiserte instruktører, med pedagogutdanning. Mange foreldre opplever at det er vanskelig å få kabalen til å gå opp i de delene av sommerferien barna har fri, mens de selv jobber. For å imøtekomme dette tilbyr Kultursommerskolen to innholdsrike uker, den første og siste uken i skolenes ferie. Kurset inneholder musikk, teater, dans, kunst og masse lek og moro, samt is og frukt hver dag.

Anbefalt nedre aldersgrense: 7 år

Elevavgift: 1 300,- kr per uke. Man kan også søke friplass. Mer informasjon: Friplasser - Halden kommune

Undervisningen er fra mandag til fredag fra kl 09:00 til 15:00

Behøver du å levere tidligere eller hente senere? Noter dette i kommentarfeltet ved påmelding og vi utarbeider en løsning.

Vi jobber mot forestilling som skal være på fredag i Brygga kultursal.

Påmeldingsfrist 16. juni.

Mer informasjon kommer på e-post etter påmeldingsfristen.

På venteliste:
13

Kontaktinformasjon