Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Gitar

Undervisningen legger vekt på å lære gode instrumentholdninger gjennom motoriske øvelser basert på blant annet klassisk, blues og rock. Eleven skal gjennom dette opparbeide finmotorikk og styrke, samt forståelse av puls og rytme.

Anbefalt nedre aldersgrense: 10 år.

Undervisningen er på kulturskolen på onsdager.

Kulturskolen har noen instrumenter til utleie, det koster kr 300,- kr per år.

På venteliste:
5

Kontaktinformasjon