Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Gitarkurs 10 uker

Gitarkurs 10 uker

Vi tilbyr et innledende gitarkurs med varighet over 10 uker. Oppstart av kurset er behovsbasert og nye kurs starter opp når vi har mange nok påmeldte.

Nedre aldersgrense er 8 år (3. klassetrinn).

1200,- pr. kurs (10 timer).

På venteliste:
4

Kontaktinformasjon