Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Piano

Vi tilbyr individuell undervisning på piano én dag i uken á 25 min.

Nybegynnere får grunnleggende klassisk pianoundervisning, undervisning i notelære, akkord- og besifringsspill. Det gis også undervisning i andre genre som jazz, rock og pop.

Anbefalt nedre aldersgrense: 7 år ( 2.klassetrinn.) 

Vi tilbyr pianoundervisning mandag til torsdag på kulturskolen.

Elevene må disponere eget piano for hjemmeøving.

På venteliste:
46

Kontaktinformasjon