Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Trommesett

Trommesett

Vi tilbyr individuell undervisning på trommesett én dag i uken á 25 min.

På trommesett utvikler vi ferdighetene man trenger som trommeslager i ulike sammenhenger. Du finner trommer i all slags musikk!
Den faste undervisningen er én til én og det vil være samspillsmuligheter med andre trommeslagere og andre instrumenter på prosjektbasis.
Vi har fokus på å møte elevenes interesser og ferdighetsnivåer for å gi en så meningsfull og utviklende undervisning som mulig samtidig som vi har det gøy sammen!

Anbefalt nedre aldersgrense: 8 år

På venteliste:
1

Kontaktinformasjon