Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Skapende skriving

Skapende skriving

Er du glad i å skrive, eller har du kanskje lyst til å skrive tekster, fortellinger, eventyr og dikt? Da er dette faget noe for deg! 

Vi jobber med å skrive alene og/eller sammen, og gi rom for elevenes kreative utfoldelse. Her er det ikke noe som er riktig eller galt, bare en arena for uendelige muligheter.

Anbefalt nedre aldersgrense: 8 år.

Kontaktinformasjon