Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Visuell kunst

Visuell kunst

Vi tilbyr gruppeundervisning i Visuell kunst, hvor elevene lærer tegne- og maleteknikker og det jobbes med ulike typer materiale (f.eks. tresløyd).

Nedre aldersgrense: 7 år (2.klassetrinn). Undervisningen er på tirsdager med følgende inndeling:


Elever fra 12 år og oppover har undervisning fra 15:30 til 16:30.
Elever fra 7 år til og med 9 år har undervisning 16:45 til 17:45.
Elever fra 10 år til og med 11 år har undervisning fra 18:00 til 19:00.

I tillegg til eleveavgiften vil det bli fakturert kr 300,-/år som dekker noe av utgiftene til utstyr/materiale.

På venteliste:
1

Kontaktinformasjon