Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Konservativen med Rosenlundsalen

Konservativen med Rosenlundsalen

Konservativen med Rosenlundsalen i 2.etasje er Norges eldste bevarte teatersal. Bygningen ble trolig oppført allerede i 1777.

Informasjon

Kapasitet (sittende): 100

1. etg består i tillegg til av mange rom med ulike størrelse.

Konservativen på Facebook