Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Brannverntiltak

Brannverntiltak

Halden brannvesen har utarbeidet et eget informasjonshefte som beskriver krav til brannsikkerhet ved arrangement.

Her finner du informasjon om nødvendige brannverntiltak:

Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune (PDF, 429 kB)