Brannverntiltak ved arrangementer

Brannverntiltak ved arrangementer

Halden brannvesen har utarbeidet et eget informasjonshefte som beskriver krav til brannsikkerhet ved arrangement.

Her finner du informasjon om nødvendige brannverntiltak:

Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune