Frivillighet og arrangementer

Frivillighet og arrangementer

Hva må du tenke på som arrangør? Mange arrangement er avhengig av både dugnadsinnsats og frivillige.

I Halden er flere lag og foreninger organisert i dugnadsorganisasjonen Allsammen 

 • De påtar seg oppdrag for arrangører både på Fredriksten festning og ellers i byen.
 • Organisasjonen har lang erfaring med ansvar for blant annet parkering, kiosk, arenavakter, billettsalg, billettkontroll og annet.
 • Kontakt AllsammenA-fjella@online.no

Halden Frivilligsentral kan også kontaktes vedrørende frivillig innsats.

I Halden finnes det også en rekke forskjellige klubber/lag og foreninger som ofte stiller opp som frivillige under arrangement.

OBS! Lenken over går til sider som ikke driftes av Halden kommune.
Halden kommune kan derfor ikke garantere at innholdet på disse to sidene er oppdatert.

I mange sammenhenger er det de frivillige publikum først møter, og de er arrangørens ansikt utad. Det er derfor viktig at de frivillige får:

 • god informasjon om arrangementet
 • et eierskap til arrangementet
 • forpleining

God informasjon til alle involverte

Innkall alle frivillige til informasjonsmøte(r) god tid i forveien og gå gjennom:

 • informasjon om organisasjonen/litt om mål og visjoner
 • informasjon om arrangementet, vis på arenakart og generell informasjon
 • hva du forventer av de frivillige, og litt om vertskapsrollen
 • sikkerhetsplan, nøkkelrollene og alarmtelefoner
 • vaktlister og gjøremål for de forskjellige områdene/rollene de frivillige skal dekke
 • kontaktinformasjon

Denne informasjonen kan med fordel legges ut på arrangementets hjemmesider og sendes som skriftlig referat. Ved oppmøte på dugnadsdagen bør du gi en kort muntlig instruks, og sende med en skriftlig instruks med kontaktinfo og alarmtelefoner.

Når de frivillige er trygge på sin oppgave og kan svare publikum på ofte stilte spørsmål, får publikum et godt førsteinntrykk, og stemningen blir mye bedre.
Fredriksten festning arrangerer «Festningsskolen» flere ganger i året hvor ansatte, frivillige og andre kan få gratis minikurs om de mest stilte spørsmålene om festningen.

Eierskap til arrangementet

 • De frivillige er en betydelig ressurs. Ta dem med på råd og be om innspill.
 • Skap tilhørighet til arrangementet.
 • Gi gjerne de frivillige goder som kick off, avslutningsfest, bekledning, gratis billetter osv.
 • Ta godt vare på alle medarbeiderne.

Forpleining

 • Frivillige kommer kanskje rett fra jobb og skal jobbe dugnad i en lang periode.
 • Sørg for tilgang til mat, drikke, toalett, verktøy, hansker og andre hjelpemidler.
 • Sørg for at alt er tilrettelagt når de frivillige møter opp. Ingenting er mer demotiverende enn å sitte og vente på ting som ikke er i orden, på rot i systemet. Det gir et dårlig inntrykk som forplanter seg videre.

De frivillige er nettopp det – frivillige. Alle kan ikke utføre dugnad på alle ansvarsområder, men sammen er vi gode. Husk å vise at du setter pris på den uvurderlige innsatsen de legger ned.

Hva er motivasjonen for å drive frivillighet?

Drivkraften hos enkeltmennesket for deltakelse i frivillighet, kan være et ønske om å drive med meningsfylte aktiviteter sammen med andre mennesker, være i et interessefellesskap, ønske om å treffe nye mennesker, patriotisme og stolthet for hjemstedet.

Det kan også være en unik interesse i det arrangementet tilbyr, musikk, idrett, teater, historie osv.