Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

HMS

HMS

Publikum, frivillige, utstyr og artister – alle skal tas godt vare på.

For mye av sikkerheten rundt arrangementer finnes det egne lover og regler. Her finner du Miljøhåndboken med aktuell informasjon om enkle tiltak og veiledning for ulike arrangement.

Miljøhåndboken - om helse, miljø og sikkerhet

Miljøhåndboken