Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Lyd

Lyd

Når du arrangere noe i tettbebygde strøk, er det spesielt viktig å tenke på lydnivået ved ditt arrangement. Generelt sett må alle arrangører forholde seg til grenseverdien i Helsedirektoratets veileder om musikkanlegg og helse.

Helsedirektoratets veileder: 

Musikkanlegg og helse

God kommunikasjon med naboer i arrangementsområdet er svært viktig, og avgir ditt arrangement mye lyd er det lurt å informere naboene om dette i forkant av arrangementet.

Politiet kan også sette krav til arrangementet for å redusere lydnivå/omfang.

Politivedtektene i Halden kommune.

Lov om helligdager og helligdagsfred gjelder uansett.

Kontaktperson Halden kommune: Kommuneoverlegen.