Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Markedsføring, reklame og skilting

Markedsføring, reklame og skilting

Halden Turist markedsfører arrangement i arrangementskalenderen på Visithalden.com  og Facbook Halden Turist 

Sjekk gjerne andre registrerte kommende arrangement.

Registrer ditt arrangement

Det er viktig at du opplyser hvor man kan kjøpe billetter til ditt arrangement.

Send dato, kort tekst og bilder til info@visithalden.com og servicesenter@halden.kommune.no

Reklame og skilting

All reklame (skilt, oppheng ol.) og skilting må godkjennes av kommunen.
Du må derfor søke om å få sette opp reklameskilt, reklameoppheng eller lignende innretninger.
I Bestemmelser i kommuneplanens arealdel §14, finner du reglene for reklame og skilt som gjelder i Halden kommune. 

Reklameoppheng

Søknad om reklameoppheng